Mới

Hiển thị các bài đăng có nhãn 12 cung hoàng đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 12 cung hoàng đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Taurus – Kim Ngưu, tương ứng với chòm sao Kim Ngưu (ngày 20/4 - 20/5)

Aries – Dương Cưu hay Bạch Dương, tương ứng với chòm sao Bạch Dương,(ngày 21/3 - 19/4)

Gemini – Song Tử (Song Nam), tương ứng với chòm sao Song Tử, (ngày 21/5 - 21/6)

Leo – Sư Tử, tương ứng với chòm sao Hải Sư, (ngày 23/7 - 22/8)

Cancer – Cự Giải hay Bắc Giải, tương ứng với chòm sao Cự Giải, (ngày 22/6 - 22/7)

Virgo – Xử Nữ (Trinh Nữ, Thất Nữ), tương ứng với chòm sao Thất Nữ, (từ ngày 23/8 - 22/9)

Libra – Thiên Bình hoặc Thiên Xứng, tương ứng với chòm sao Thiên Xứng, tức cái cân (ngày 23/9 - 23/10)

Sagittarius – Nhân Mã hoặc Xạ Thủ, Cung Thủ, tương ứng với chòm sao Nhân Mã, (ngày 22/11 - 21/12)

Scorpio – Hổ Cáp hoặc Thần Nông, Thiên Yết, Thiên Hạt, tương ứng với chòm sao Thiên Hạt,con bọ cạp, (ngày 24/10 - 21/11)

Capricornus – Ma Kết, tương ứng với chòm sao Ma Kết, tức con dê có đuôi cá (ngày 22/12 - 19/1)

Aquarius – Bảo Bình, hay Thủy Bình tương ứng với chòm sao Bảo Bình, tức người mang nước (ngày 20/1 - 18/2)

Pisces – Song Ngư, tương ứng với chòm sao Song Ngư, hai con cá bơi ngược chiều (ngày 19/2 - 20/3)