Xin Chào

Bắt Đầu Hành Trình

Trãi Nghiệm

Một sự trãi nghiệm khi nó là sự trưởng thành vượt bật bạn phải chấp nhận đối diện sự thật.

Kinh Nghiệm

Không ai trao cho bạn một thứ giá trị 2 từ miễn phí, Tất cả bạn phải tự học và va chạm lĩnh vực mà bạn thích.

Đam mê

Nếu bạn muốn chinh phục lĩnh vực cao cấp, bạn phải bắt đầu từ con số 0.

Hiểu được giá trị

Thời gian

khám phá

Hành động

Kinh Nghiệm

Bạn có thể tham khảo công việc của tôi dưới đây.

Công Việc Của Tôi

Tôi kết nối cho bạn xem chỉ cần nhấp vào

Nhấp vào 🛑 xem danh mục

Movie
Youtube Channel

Nhấp vào 🛑 xem danh mục

It' me
Mrloctv

Nhấp vào 🛑 xem danh mục

Catalog
Photographer

Liên hệ

Bạn đặt dịch vụ nghệ thuật ! xin vui lòng liên hệ

Trực tiếp

Bạn có thể trò chuyện trực tiếp hoặc gửi thư

  • Danh bạ
  • 0935366005 - 0935996636
  • mrlocphotographer@gmail.com
  • https://www.facebook.com/mrloctv.art